Szülői Hozzájáruló Jognyilatkozat

aBudatava 2000 Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett lovastáborokon való részvételhez

 

 1. Mint a Jelentkezési lapon szereplő Gyermek szülője/gondviselője (továbbiakban: Szülő) nyilatkozom, hogy Gyermekem a Jelentkezési lapon megadott időpontban, a Bakonyi Tündérfarmon és külső helyszíneken megrendezett lovastáboron (továbbiakban: Tábor) az alábbi feltételekkel részt vehet.

Tudomásul veszem, hogy Gyermekem az én hozzájárulásommal, kizárólag az itt lefektetett feltételekkel vehet részt a Táborban.

 

 1. A Tábor Szervezői kijelentik, hogy:

 

 • mindent megtesznek a gyermek színvonalas ellátásáért, oktatásáért és szabadidejének eltöltéséért
 • naponta ötszöri (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) étkezést és italt biztosítunk a Gyermekeknek
 • a Gyermekeknek a Tábor elhagyására a Szülő személyes jelenléte, kérelme illetve engedélye nélkül nincs lehetőségük
 • a Gyermekeket kizárólag a Szülő, törvényes képviselő, vagy általuk megjelölt harmadik személy részére adják ki
 • csak a Házirendben vállalt kötelezettség tekintetében terheli felelősség
 • a Gyermek esetleges károkozásaiért a Szülőt terheli felelősség.

 

 1. Szülő kijelenti, hogy:

 

 • nincs tudomása a Gyermek olyan betegségéről, amit a Jelentkezési lapon nem tüntetett fel
 • a Jelentkezési lapon felsorolt betegségekért a Tábor Szervezőit semmilyen felelősség nem terheli
 • a magyar jogszabályoknak megfelelően a magyar állam felé társadalombiztosítási kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, így Gyermeke egészségügyi ellátásának terhei fedezve vannak
 • Gyermeke saját felelősségére vesz részt a szabadidős tevékenységekben, sportfoglalkozásokon, az esetlegesen ebből eredő sérülésekért Tábor Szervezőit felelősség nem terheli
 • amennyiben Gyermeke nem magyar állampolgárságú, úgy a Tábor időszakára Európai Uniós társadalmi biztosítási kártyával, vagy biztosító társasággal kötött utas- és balesetbiztosítással rendelkezik.

 

 

 1. Szülő tudomásul veszi, hogy:

 

 • a Tábor megkezdését követő esetleges lemondáskor, a Szervezőknek nem áll módjában a Tábor teljes díjának visszatérítése
 • ha az adott időszakban a Tábor nem kerül lebonyolításra, akkor Szervezők annak díját visszatérítik, vagy kérésre egy másik turnusban jóváírják
 • a Táborban készült fényképek és videók a Szervezők tulajdonát képezik, melyre a Szervezők minden jogot fenntartanak
 • ezen Szülői Hozzájáruló Jognyilatkozat részét képezi a Szülő által elektronikusan, vagy papíron kitöltött jelentkezési lap – melynek valóságtartalmáért Szülő tartozik felelősséggel – valamint a Házirend, ami megtalálható a Szervező honlapján.